woensdag 24 november 2010

Kerst en kitsch


Kitschmis is al volop aan de gang. We kunnen er ons aan ergeren of er om lachen.
Maar dan lachen we ook met de mensen die,om een of andere reden, hun band met de natuur zijn verloren.
Leuker is het om achter al deze door commerce toch wat bevorderde onzin de ware betekenis en herkomst te bespeuren.
We moeten wel heel ver teruggaan. De meeste symbolen linken al naar de lichtfeesten bij de heidenen. De kransen, de kerststronk, het kerstbrood, de kerstboom en zelfs de hele sintenfamilie vinden daar hun oorsprong.
Dat al die symbolen, ook al zijn ze door de moderne tijd wat toegetakeld, het eeuwenlang hebben overleefd betekent toch dat ze meer doen dan wat gezelligheid brengen.
Het is een hele kunst om zelf helemaal mee te gaan in dit natuurlijk gebeuren.
Als het ons lukt zullen we met meer mededogen kijken naar de flikkerende roep van mensen die verdwaald zijn. We hoeven ze niet te redden. Als ze het licht in onze ogen kunnen zien vinden ze, als ze dat zelf willen, hun eigen weg wel terug.
Ik wens jullie allemaal een liefdevolle kersttijd.